Náš první rok


V září minulého roku jsme vám ve Vinořském zpravodaji představili VinoHru - tehdy čerstvě založený spolek pro umělecké vzdělávání malých i velkých muzikantů, tanečníků i výtvarníků. Od té doby ve Vinořském potoce uběhlo hodně vody, máme tu prázdniny a nový školní rok na dohled. Právě začátek prázdnin je vhodnou příležitostí k ohlédnutí, jak si VinoHra během svého prvního školního roku vedla.

V září minulého roku proběhly úspěšné zápisy do VinoHry, takže v říjnu mohlo na padesát dětí z Vinoře a blízkého okolí začít navštěvovat všechny kroužky z její bohaté nabídky. Přestože všichni noví žáci ve svém zvoleném oboru začínali, neváhali své nově nabyté dovednosti představit veřejnosti. Proto již tradiční Mikulášská besídka v Centru Mariapoli proběhla plně v režii VinoHry. V novém roce 2017 jsme uspořádali několik interních koncertů a všichni vinořští nás mohli vidět i slyšet na dubnovém Jarmarku, při pálení čarodějnic, na oslavách 85 let obce baráčnické ve Vinoři a v červnu na Dětském dni na farní zahradě. Nemůžeme se sice zatím pochlubit žádným významným umístěním na některé ze soutěží uměleckých škol, ale to jistě jen proto, že jsme se ještě žádné neúčastnili. Přesto považujeme náš premiérový rok za více než úspěšný.

Těší nás, že se k nám přidalo tolik malých i větších talentovaných přátel umění, kteří s námi tímto prvním rokem úspěšně prošli. Náš dík patří studentům, ale i rodičům našich svěřenců, kteří byli shovívaví k nedostatkům a zaškobrtnutím, jež první krůčky VinoHry zákonitě provázely.

V červnu dospěla VinoHra k dalšímu významnému předělu ve své existenci - zakladatelku spolku Anežku Beščecovou vystřídala ve funkci předsedkyně VinoHry Lucie Diblíková.

Děkujeme Anežce za to, že měla ten báječný nápad, vytvořit ve Vinoři prostor pro umělecké vzdělávání, který tu dosud chyběl. Děkujeme jí za všechen čas a energii, které VinoHře věnovala, i za to, že dokázala pro tento svůj nápad nadchnout dostatek spřízněných duší, aby se její sen mohl stát skutečností.

V době uzávěrky tohoto článku proběhl zápis na příští školní rok, kde se přihlásila řada nových studentů. Pokud jste však z nějakého důvodu červnový termín zápisu nestihli, neváhejte se přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.vinohra.cz

Bára a Marek Bártovi (psáno pro Vinořský zpravodaj)

Výuka březen - červen 2017

Výuka podle nového rozvrhu začíná 1.3. 2017, v každém kurzu Vás čeká opět 16 lekcí. 

rozvrh: https://docs.google.com/document/d/1sZE3M6uprNFraMfZpzwyZ3HTn9kIyEBV-2rN27hReLo/edit?usp=sharing

ceník: https://docs.google.com/document/d/1B2_MWArUuIoXtLox0Xvve2jsg4PIrZOt5SUJYeTLwAY/edit?usp=sharing

témata provázející výuku: https://docs.google.com/presentation/d/1i66R7M3PkvC0k9U5HUaSNvLC-FRvGvuHX3PBtt_ub8c/edit?usp=sharing


Na výtvarné tvoření bude děti ze školky vyzvedávat: Anna Šomšáková (cca v 15.35), lekce 16.00 - 17.00

(Poté navazuje hudební přípravka a průprava pro hudebníky: 17.00 - 18.00)

Na taneční průpravu v pátek ze ZŠ: Michaela Švarcová (cca 14.40), lekce 15.00 - 16.00. 

(Do družiny se již děti nevrací - je možné domluvit individuální "hlídání" s různými aktivitami, či přípravou do školy - domácí úkoly, apod.)

(Prosíme nahlašte tato jména učitelkám a družinářkám.)

Výuka probíhá v prostorách bývalého country klubu na Vinořském náměstí.


Výuka nástrojů: bicí, kytara, ukulele, klavír, flétna: Většina hodin zde na Vinořském náměstí, ostatní v ZŠ Vinoř.VinoHra je, když...


Poprvé jsme se mohli setkat s plakátky VinoHry v létě 2016 před Dnem dětí. Během dětského odpoledne na farní zahradě mohli malí i velcí okusit program tehdy ještě budoucí umělecké školy, která již na začátku října začne se vzděláváním budoucích muzikantů, výtvarníků a tanečníků.

Podruhé se plakátky VinoHry objevily na konci prázdnin. Zvaly k zápisu, který se uskutečnil 6. září, a ač to byl první zápis v historii školy, zúčastnilo se jej překvapivé množství uchazečů. Suma sumárum - VinoHra získala dostatek žáků a žaček, aby mohla v říjnu zahájit pravidelnou výuku.

Jak by VinoHru charakterizovala její zakladatelka Anežka Beščecová? "Ve VinoHře se chceme zaměřit na společné a mezigenerační hraní. Pomůžeme rodičům, aby se mohli »dovzdělat« a zahrát si. Chceme, aby si děti zvykly tvořit něco společně a aby to mělo cíl," říká a zdůrazňuje, že by začínající VinoHra neměla být zaměřena jen na zpívání, na hudební nebo výtvarné umění, ale na celkový rozvoj osobnosti dětí, na formování jejich hodnotové orientace a vedení ke vzájemné spolupráci.

V současné době je přihlášeno kolem třiceti dětí. Největší zájem je o umělecká odpoledne, při nichž děti budou hrát a společně tvořit. Odpoledne bude mít část pohybovou i taneční, výtvarnou a bude zakončeno hudební přípravkou. Nemalý zájem je i o výuku hry na hudební nástroje.

VinoHra přitom nezapomíná ani na rodiče. "Vycházíme jim vstříc třeba tím, že zajišťujeme vyzvednutí jejich dětí z družiny, odkud je doprovodíme k nám do VinoHry," vysvětluje Anežka Beščecová a dodává: "plánujeme také jednorázové akce pro obyvatele Vinoře - například workshopy pro rodiny typu Zahrajte si spolu, nebo Tančí celá rodina."

září 2016
Bára a Marek Bártovi