Co nabízíme?


Hra na hudební nástroje

Šijeme výuku hudebních nástrojů dětem i starším studentům na míru. Naučí se u nás dobře ovládat zvolený hudební nástroj a získají tak dostečný hudební základ, aby si dokázaly co nejdříve zahrát své oblíbené písničky. Lekce mohou být individuální, ve dvojici či trojici. K výuce některých nástrojů je možné se přihlásit už v předškolním věku, ale uvítáme zájemce všech věkových kategorií.

Napište nám, o jakém hudebním nástroji přemýšlíte a my vám zprostředkujeme setkání s konkrétním lektorem, který s vámi vhodnost nástroje a případnou formu výuky domluví.

Výtvarné hrátky – kreativní dílna

V naší dílničce vždy jedno výtvarné téma zkusíme prozkoumat z více úhlů pohledu, vystřídáme výtvarné techniky, materiály i stanoviště pro tvorbu a dětskou fantazii necháme naplno pracovat. Cílem dílny je připravit zázemí, které dětem umožní svobodně tvořit a nenásilně rozvíjet výtvarné vyjadřování.

Hudební hrátky

Cestovní kancelář Ententýna Vás zve na dobrodružný výlet do světa hudby, který bude plný her, písniček a překvapení.

Cílem hudební přípravky je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu, aktivizovat a podněcovat jejich tvořivost v pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činnostech. (děti 5–7let)

Umělecké odpoledne 

Úspěšný a využívaný kroužek. Odpoledne je koncipováno jako dva hodinové bloky (Výtvarné hrátkyHudební hrátky). Děti mají možnost navštěvovat buď celé odpoledne nebo pouze jeho vybranou část.

Kolektivní výuka.

Dopoledne pro děti a rodiče

Kroužek je dobrou přípravou dítěte před nástupem do mateřské školy. Zaměřujeme se na posilování vztahu rodič–dítě i na psychomotorický rozvoj dítěte prostřednictvím společného tvoření, hravého poznávání přírody a světa kolem nás. 

Kolektivní výuka (pro děti cca 2–4 roky).


Kolektivní kroužky budou otevřeny, pokud se sejde dostatečný počet zájemců (min. 5 dětí). Rádi bychom kolektivní kroužky otevřeli pro 2 věkové kategorie (4 roky – 1. třída ZŠ; 2. třída a starší)
Lze sjednat vyzvedávání dětí na kroužek po vyučování, ze školní družiny či ze školky.