VinoHra                                                 hravá výuka ve Vinoři

Zápis do kurzů na rok 2021/22

Od 1.září 2021 přechází VinoHra pod ZUŠ Folklorika. Proto je třeba při vyplňování přihlašovacího formuláře jako pobočku vybrat ZŠ Vinoř.


Od září nebudeme otevírat hudební a výtvarné hrátky, ani skupinovou výuku zobcové flétny, ale můžete malé (i předškolní děti) zapsat do přípravného ročníku ZUŠ, kde se budou hravou formou seznamovat s hudebními základy, zpívat si, rytmizovat a též se pomalu seznamovat s vybraným hudebním nástrojem.


Bicí ve VinoHře

Bicí patří mezi stálice mezi nástroji, jejichž výuku ve VinoHře nabízíme. Zde je malá ukázka z výuky, máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

https://1drv.ms/u/s!AvqBWY8Wpr63gaht579PnRHip1ThGg?e=hHQkbrVideoukázka z hudebních hrátekCo nabízíme

aneb pro děti a s dětmi

Výuka hry na hudební nástroje

Při výuce hudebního nástroje se snažíme přistupovat individuálně ke každému dítěti tak, aby výuka co nejlépe odpovídala jeho schopnostem a nárokům. Děti se u nás naučí dobře ovládat zvolený hudební nástroj a získají tak dostatečný hudební základ, aby si brzy dokázaly zahrát oblíbené písničky a skladby.


Více informace

Výtvarné hrátky

Výtvarné hrátky mají formu kreativní dílny, jejímž cílem je připravit zázemí, které dětem umožní svobodně tvořit a nenásilně rozvíjet výtvarné vyjadřování.

Více informací

Hudební hrátky

Cílem hudební přípravky je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu, aktivizovat a podněcovat jejich tvořivost v pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činnostech. (děti 5-7let)

Více informací→