Zápis do kurzů na rok 2019/20

přihlašovací formulář

Volná místa na Hudební hrátky a Výtvarné hrátky, na výuku bicích

Hudební hrátky - Pondělí od 14:15 (vhodné pro předškolní děti a mladší školní věk)

Výtvarné hrátky - Pondělí od 15:20 (vhodné pro předškolní děti a první stupeň ZŠ), děti vyzvedáváme ze školky či z družiny, hrátky lze navštěvovat i v kombinaci obou kroužků


Ve školním roce 2019/20 je možné se přihlásit na tyto obory: Hra na klavír, zobcovou flétnu, saxofon, pozoun, kytaru, elektrickou kytaru i baskytaru, na housle a bicí. Dále lze navštěvovat Hudební hrátky nebo Výtvarné hrátky (tyto kroužky na sebe navazují, lze je navštěvovat samostatně nebo v kombinaci).


Videoukázka z hudebních hrátekCo nabízíme

aneb pro děti a s dětmi

Výuka hry na hudební nástroje

Při výuce hudebního nástroje se snažíme přistupovat individuelně ke každému dítěti tak, aby výuka co nejlépe odpovídala jeho schopnostem a nárokům. Děti se u nás naučí dobře ovládat zvolený hudební nástroj a získají tak dostatečný hudební základ, aby si brzy dokázaly zahrát oblíbené písničky a skladby.


Více informace

Výtvarné hrátky

Výtvarné hrátky mají formu kreativní dílny, jejímž cílem je připravit zázemí, které dětem umožní svobodně tvořit a nenásilně rozvíjet výtvarné vyjadřování.

Více informací

Hudební hrátky

Cílem hudební přípravky je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu, aktivizovat a podněcovat jejich tvořivost v pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činnostech. (děti 5-7let)

Více informací→