Zápis do kurzů na rok 2019/20

přihlašovací formulář


Videoukázka z hudebních hrátekCo nabízíme

aneb pro děti a s dětmi

Výuka hry na hudební nástroje

Při výuce hudebního nástroje se snažíme přistupovat individuelně ke každému dítěti tak, aby výuka co nejlépe odpovídala jeho schopnostem a nárokům. Děti se u nás naučí dobře ovládat zvolený hudební nástroj a získají tak dostatečný hudební základ, aby si brzy dokázaly zahrát oblíbené písničky a skladby.


Více informace

Výtvarné hrátky

Výtvarné hrátky mají formu kreativní dílny, jejímž cílem je připravit zázemí, které dětem umožní svobodně tvořit a nenásilně rozvíjet výtvarné vyjadřování.

Více informací

Hudební hrátky

Cílem hudební přípravky je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu, aktivizovat a podněcovat jejich tvořivost v pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činnostech. (děti 5-7let)

Více informací→