VinoHra                                                 hravá výuka ve Vinoři


Zápis do kurzů na rok 2020/21

přihlašovací formulář

Snažíme se najít a dapoplnit řady lektorů tak, aby se Vaše děti mohli učit hrát na hudební nástroje u nás ve Vinoři. Vyplněním přihlašovacího formuláře nás informujete, o jaké hudební nástroje nebo obory máte zájem. Děkujeme za vyplnění.


Ve školním roce 2020/21 je možné se přihlásit na tyto obory: V tuto chvíli máme stále volná místa na výuku hry na bicí, zobcovou flétnu a housle. Hledáme lektory hry na kytaru, klavír a flétnu. Další dle zájmu.


Videoukázka z hudebních hrátekCo nabízíme

aneb pro děti a s dětmi

Výuka hry na hudební nástroje

Při výuce hudebního nástroje se snažíme přistupovat individuelně ke každému dítěti tak, aby výuka co nejlépe odpovídala jeho schopnostem a nárokům. Děti se u nás naučí dobře ovládat zvolený hudební nástroj a získají tak dostatečný hudební základ, aby si brzy dokázaly zahrát oblíbené písničky a skladby.


Více informace

Výtvarné hrátky

Výtvarné hrátky mají formu kreativní dílny, jejímž cílem je připravit zázemí, které dětem umožní svobodně tvořit a nenásilně rozvíjet výtvarné vyjadřování.

Více informací

Hudební hrátky

Cílem hudební přípravky je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu, aktivizovat a podněcovat jejich tvořivost v pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činnostech. (děti 5-7let)

Více informací→