NABÍZENÉ KROUŽKY

Marie Badaničová

Příčná / Zobcová flétna

"Narodila jsem se v Liberci a Liberec byl též místem mých prvních hudebních krůčků. Zde jsem navštěvovala Základní uměleckou školu, mnoho let zpívala v pěveckém sboru Severáček a též zpívala a hrála na příčnou flétnu ve Schole 3A, se kterou jsme natočili tři CD. Od roku 2000 jsem studovala hru na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři, aktivně navštěvovala mistrovské interpretační kurzy českých i zahraničních flétnistů a vychutnávala si souhru s dechovým kvintetem 5tet, se kterým jsme vystupovali doma i v zahraničí. 6 let jsem vyučovala hru na flétnu v klubech YMCA a též soukromé žáky (i anglicky hovořící) a dále se pak věnovala hudebnímu managementu v jedné umělecké agentuře. Jako maminka 3 dětí citlivě doprovodím vaše děti v hudebních začátcích a v seznamování se se zobcovou nebo příčnou flétnou, a též se těším na společné hudební zážitky s již pokročilejšími muzikanty."

Josef Vinš

Saxofon, Klarinet, Zobcová flétna, Příčná flétna

Kytara, Ukulele

Klavír, Keyboard

Akordeon klávesový, Akordeon knoflíkový

Jan Konrád

Bicí

Zde je malá ukázka z výuky:

Barbora Bárta Mráčková

Housle

Eliška Padevětová

Klavír

Hudební hrátky

 - letos neotvíráme

Cílem hudební přípravky je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu, aktivizovat a podněcovat jejich tvořivost v pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činnostech.

Výtvarné hrátky

- letos neotvíráme


V naší dílničce vždy jedno výtvarné téma zkusíme prozkoumat z více úhlů pohledu, vystřídáme výtvarné techniky, materiály i stanoviště pro tvorbu a dětskou fantazii necháme naplno pracovat. Cílem dílny je připravit zázemí, které dětem umožní svobodně tvořit a nenásilně rozvíjet výtvarné vyjadřování.