NABÍZENÉ KROUŽKY
HUDEBNÍ HRÁTKY


Cestovní kancelář Ententýna Vás zve na dobrodružný výlet do světa hudby, který bude plný her, písniček a překvapení.

Cílem hudební přípravky je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu, aktivizovat a podněcovat jejich tvořivost v pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činnostech.


Mgr. Lenka Pobudová

"Jsem učitelka, pro kterou se stala její profese koníčkem a která se snaží své nadšení předávat dál. Učím na ZŠ a MŠ Vinoř, občas organizuji workshopy pro rodiče s dětmi. Zkušenost mám i s lektorováním dílen pro učitele pod Českou Orffovou společností a Společností pro hudební výchovu ČR. Jsem spoluautorkou učebnice Hudební výchova 1 (nakladatelství Fraus) a autorkou blogu www.jaknahudebku.blogspot.cz. Spolupracuji na projektu Svět gramotnosti (Scio), kde propojuji čtenářství s hudbou."


VÝTVARNÉ HRÁTKY


V naší dílničce vždy jedno výtvarné téma zkusíme prozkoumat z více úhlů pohledu, vystřídáme výtvarné techniky, materiály i stanoviště pro tvorbu a dětskou fantazii necháme naplno pracovat. Cílem dílny je připravit zázemí, které dětem umožní svobodně tvořit a nenásilně rozvíjet výtvarné vyjadřování.

Ing. Kateřina Skolilová

"Jsem zahradní architektka, máma dvou malých holčiček. Toužila jsem propojit svou lásku k přírodě a tvoření a vybrala si proto profesi, která mi to umožňuje. Mým koníčkem jsou výtvarné a kreativní techniky všeho druhu, během studia jsem se učila kreslit a pracovat s kompozicí. Několik let jsem pracovala jako lektorka preventivních programů pro předškolní děti a děti prvního stupně základní školy. Svůj zájem o výtvarnou tvorbu jsem úspěšně přenesla na dcery a ráda ho předám i vašim dětem."


Mgr. Magdalena Broschová


"Pocházím z umělecké rodiny a odmala jsem se ráda výtvarně vyjadřovala. Navštěvovala jsem Základní školu s rozšířenou výtvarnou výchovou v Praze - Karlíně a v Základní umělecké škole jsem se věnovala oboru grafika. Zajímám se zvláště o kresbu a fotografii. Spolu s mými třemi dětmi objevuji různé výtvarné prostředky.Ve výtvarném kroužku bych ráda děti vedla k hledání inspirace a krásy ve věcech kolem nás. Seznámíme se s různými materiály a technikami. Mým cílem je vytvořit příjemné zázemí, ve kterém mohou děti rozvíjet svou fantazii a zažít radost z tvoření.!


HUDEBNÍ NÁSTROJE


ZOBCOVÁ / PŘÍČNÁ FLÉTNA

Marie Badaničová

"Narodila jsem se v Liberci a Liberec byl též místem mých prvních hudebních krůčků. Zde jsem navštěvovala Základní uměleckou školu, mnoho let zpívala v pěveckém sboru Severáček a též zpívala a hrála na příčnou flétnu ve Schole 3A, se kterou jsme natočili tři CD. Od roku 2000 jsem studovala hru na příčnou flétnu na Pražské konzervatoři, aktivně navštěvovala mistrovské interpretační kurzy českých i zahraničních flétnistů a vychutnávala si souhru s dechovým kvintetem 5tet, se kterým jsme vystupovali doma i v zahraničí. 6 let jsem vyučovala hru na flétnu v klubech YMCA a též soukromé žáky (i anglicky hovořící) a dále se pak věnovala hudebnímu managementu v jedné umělecké agentuře. Jako maminka 3 dětí citlivě doprovodím vaše děti v hudebních začátcích a v seznamování se se zobcovou nebo příčnou flétnou, a též se těším na společné hudební zážitky s již pokročilejšími muzikanty."

Bicí

Jan Konrád

Housle

Barbora Bárta Mráčková


Klavír

Eliška Padevětová

Kytara

Ondřej Michalík