Náš příběh

VinoHra - hravá výuka ve VinořiVinoHru jsme založili v roce 2016 s cílem nabídnout zájemcům všech věkových generací, ale zvláště místním dětem a mládeži, zajistit snazší dostupnost kvalitního hudebního a jiného uměleckého vzdělání.

Jako rodiče budoucích vinořských školáků jsme vnímali, že ve Vinoři chybí základní umělecká škola, přitom zájem o rozvoj hudebních dovedností a celkového kulturního cítění je ve Vinoři veliký.

Rozhodli jsme se tedy naše nabyté hudební i pedagogické vzdělání zúročit a nabídnout uměleckou školu, která by na zájem místních obyvatel reagovala.

TÝM

Lucie Diblíková

předsedkyně

Marie Badaničová

vedoucí lektorka

Kateřina Hájková

finance


"Do VinoHry chodí moje tři děti a díky skvělým lektorů se učí hrát na klavír, bubny a flétnu a halvně mít radost z hudby."